Sunday, 22 May 2011

Dachaigh
(Maura Dooley)


An t-àm a chaidh seachad
Mar a tha 's an oidhche

Mar a' bhìth, mar fhàd
Mar a tha 's an fhuil

An dèidh dhan a’ chridhe
Tighinn gu stad is gu buil.

No comments:

Post a Comment