Saturday, 21 May 2011

An Dèidh Prague
(Marina Tevetayeva)


Dh'fhalbh e. Thuirt thu fhèin
Nach robh thu 'g iarraidh mairsinn.

Ach bha bailtean eile,
Sia bliadhna deug

Mus ràinig thu ceann-uidhe
Nad aonar ann an Yelabuga.

'S e th' ann an dòchas iall fhada
Ga slaodadh a-steach beag air bheag.

No comments:

Post a Comment