Friday, 20 May 2011

Faclan
(Tomaz Salamun)


Bidh thu glacadh an uisge le deilg
Is bidh ‘n t-uisg’ a’ dol na shneachda bog.
Bidh thu a’ tomhadh ris a’ chraoibh le do làimh
Is bidh a’ chraobh a’ losgadh.
Bidh thu a’ tearbadh shreathan le faileas.
Bidh thu a’ fosgladh an dorais don ghaol is don bhàs.

No comments:

Post a Comment