Tuesday, 24 May 2011

An Taobh-a-staigh
(Jackie Kay)


Anns an t-seòmar far a bheil
A' ghrian gu h-ìseal
Agus an solas
Fann, làn de mhulad,
Soirbh a leòn,
A' lasadh aon ubhail air a' bhòrd

Far a bheil an cridhe sgeadaichte
Fo chlò trom
Is an tè òg anns a' chaillich a th' annam
A' feitheamh ris an uair aice,
‘S ann a tha 'm bròn

No comments:

Post a Comment