Saturday, 28 May 2011

an treud a’ falbh gu closach,
a’ toirt sùil oirre ‘s ga slìobadh
is an uair sin a’ tionndadh nan cnàmh

No comments:

Post a Comment