Tuesday, 10 May 2011

A' Chruach-deighe
(Werner Aspenstrom)


Am bad air choreigin
Eadar na craobhan-beithe
Ann an cruach bhuidhe na deighe,
Tha 'n geamhradh air a ghlasadh na laighe.

Ma shiùbhlas tu seachad air,
Bidh do ghruaidh a' dol geal.
Aon turas chunnaic mi dealan-dè pronnastain
Ga dheocadh don toll gus an do dh'eug e.

Thachair seo san Iuchar
Nuair a bhios na lochan fo aiteal.

No comments:

Post a Comment